محصولات ما

محصولات

محصولات ما

محصولاتی که توسط ما با افتخار تولید می شوند.

چهارچوب فرانسه
پروفیل
لوله داربستی
چهارچوب فرانسه
شاخص
مقدار
وزن شاخه(کیلوگرم)
22.2
طول شاخه(میلیمتر)
6.6
تعداد شاخه در بسته
46
وزن بسته(کیلوگرم)
1067.2
پروفیل
ابعاد پروفیل
وزن شاخه(2 میلیمتر)
تعداد در هر بسته
20*20
7.4
195
20*30
9.15
150
30*30
11
132
40*40
14.7
100
45*45
16.6
63
30*60
16.6
98
40*80
22.3
72
90*90
33.5
36
لوله داربست
مشخصات لوله
وزن هر شاخه
2*48
13.9
2.5*48
17.3
2*60.3
17.1
2.5*60.3
21.5

ثبت درخواست

کافیست با تماس بگیرید.